Зміст та послідовність виконання роботи
Обмен учебными материалами


Зміст та послідовність виконання роботилабораторна робота № 1

Тема заняття:

Доступ до локальної мережі. Робота з мережевими ресурсами в ОС Windows.

Мета заняття:

сформувати навички роботи з мережевими ресурсами; вивчити програмні засоби спілкування та співпраці у локальній мережі.

Матеріально-технічне обладнання та посібники для роботи

: Комп’ютер IBM PC, OC Windows ХР,

Правила безпеки

:Див.Техніка безпеки в комп’ютерному класі (додаток 1)

Зміст та послідовність виконання роботи

1. Вхідний контроль

Завантажте програму Assist2, що знаходиться на диску D: в папці Test. Виконайте тест з ім'ям Локальні мережі, ввівши власне прізвище та ім'я в головному вікні програми. Покажіть результати викладачу.

2. Методичні вказівки до виконання роботи:

Для організації загального доступу до папки встановіть прапорець

Открыть общий доступ к этой папке.

Щоб організувати повний доступ до папки, необхідно встановіти прапорець

Разрешить изменение файлов по сети

. Це дасть змогу працювати з вашими документами іншим користувачам, яким ви дозволите, або ж ви зможете працювати з ними з іншого комп’ютера локальної мережі.

Якщо команди Общий доступ и безопасность не має в кон­текстному меню папки, то це означає, що служба Открыть об­щий доступ к файлам и принтерам не активована, або закрита для конфігурації користувачу з даними правами доступу.

Служба може бути активізована через:

Панель управления Сеть Подключение по локальной, сети Свойства встановити прапорець у віконці індикатор­ного перемикача лужби Открыть общий доступ к файлам и принтерам.

3.Хід роботи

1. Створіть папку на локальному комп'ютері на диску "Д": Створіть у папці текстовий файл, в якому надрукуйте власну автобіографічну довідку (10 рядків) . . ______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Відкрийте контекстне меню своєї папки і виберіть коман­ду

Общий доступ и безопасность

(або

Доступ

) _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. У діалоговому вікні перейдіть на вкладку

Доступ

і уважно вивчіть елементи управління цієї вкладки. Вивчіть усі можливі способи встановлення доступу до цього ресурсу __________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Встановить загальний доступ до власної папки______________________________________________________________

5. Встановіть повний доступ до вашої папки. ___________________________________________________________________

6. Закрийте папку._____________________________________________________

7. Відкрийте папку Мой компьютер і призначте дисковод "D": чи “E” спільним ресурсом домену мережі. Закрийте вікно об'єкта Мой компьютер_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Відкрийте папку Сетевое окружение і вивчіть усі ресурси, які надаються локальними комп'ютерами як спільні ресурси ______________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Скопіювати один із файлів мережевого диска в свою папку на локальному комп'ютері ______________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Виберіть певний мережевий ресурс у папці Сетевое окру­жение. Відкрийте його контекстне меню і виберіть команду Подключить сетевой диск ___________________________________________________________________11. Погодьтеся із запропонованим ім'ям (або виберіть зі списку інше ім'я) для накопичувача ______________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Закрийте вікно папки Сетевое окружение ___________________________________________________________________

13. Відкрийте вікно папки Мой компьютер і перегляньте пе­релік локальних ресурсів вашого комп'ютера. Який новий зна­чок з'явився і який він має вигляд (зазначте у звіті) ___________________________________________________________________

14. Створіть на робочому столі нову папку з ім'ям "Мережа" ___________________________________________________________________

15. З контекстного меню цієї папки виберіть команду

Общий доступ и безопасность

і призначте її мережевим ресурсом з повним доступом.

16. Відкрийте папку Сетевое окружение. Скопіюйте у буфер обміну один із файлів своєї папки ______________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Відкрийте одну з мережевих папок "Мережа", що знаходиться на іншому комп'ютері домену локальної мережі ___________________________________________________________________

18. Вставте скопійований файл у цю папку. У цей спосіб ви здійснили передачу даних на інший комп'ютер ____________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Закрийте всі відкриті вікна ___________________________________________________________________

20. Відкрийте папку Мой компьютер_____________________________________

21. Відкрийте контекстне меню підключеного мережевого диска і виберіть команду Отключить сетевой диск_____________________________________

__________________________________________________________________

22. Закрийте вікно папки Мой компьютер.

Висновок____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата________________Оцінка________________Підпис________________


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная